Công nghệ Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền dữ liệu một cách an toàn và minh bạch thông qua một hệ thống mạng lưới phân tán. Đặc điểm chính của Blockchain là khả năng lưu trữ dữ liệu dưới dạng các khối (blocks) được liên kết với nhau thông qua mã hóa và có thể được xác nhận bởi một mạng lưới người dùng.

Một số đặc điểm quan trọng của công nghệ Blockchain bao gồm:

1. **Phân tán**: Dữ liệu trên Blockchain được lưu trữ trên nhiều máy tính khác nhau trên một mạng lưới, không phụ thuộc vào một cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất. Điều này giúp tăng cường tính bảo mật và khó khăn cho hacker hoặc bất kỳ bên nào muốn thay đổi dữ liệu.

2. **Minh bạch**: Mọi giao dịch trên Blockchain đều được ghi lại và có thể được xem xét bởi mọi người trong mạng lưới. Điều này tạo ra tính minh bạch và tin cậy cho các giao dịch.

3. **An toàn**: Dữ liệu trên Blockchain được mã hóa và liên kết với nhau bằng các khối, không thể thay đổi hoặc xóa một cách dễ dàng mà không cần sự đồng thuận từ phía các thành viên trong mạng lưới.

4. **Phi tập trung**: Không có một tổ chức hoặc cá nhân nào kiểm soát hoặc quản lý toàn bộ Blockchain. Thay vào đó, nó được quản lý bởi một mạng lưới các nút (nodes) trên toàn thế giới.

Công nghệ Blockchain đã tạo ra cơ sở cho việc phát triển các ứng dụng và dịch vụ mới, bao gồm tiền điện tử (cryptocurrency) như Bitcoin và Ethereum, hợp đồng thông minh (smart contracts), quản lý chuỗi cung ứng (supply chain management), và nhiều lĩnh vực khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!