Xe công trình bao gồm một loạt các loại xe được thiết kế và sử dụng cho các công việc xây dựng, khai thác, và bảo trì hạ tầng. Dưới đây là một số loại phổ biến của xe công trình:

1. **Máy xúc (Excavator):** Được sử dụng để khai thác, di chuyển và đào bới đất, cát, đá, và các vật liệu khác trong quá trình xây dựng.

2. **Máy ủi (Grader):** Dùng để san bằng mặt đất, làm phẳng địa hình, và điều chỉnh độ dốc của đường.

3. **Xe ben (Dump Truck):** Được sử dụng để vận chuyển vật liệu như cát, đá, đất và các vật liệu xây dựng khác từ nơi khai thác đến các công trình xây dựng.

4. **Xe lu (Roller):** Sử dụng để nén và làm đặc mặt đường hoặc lớp vật liệu khác trong quá trình xây dựng và bảo trì đường.

5. **Xe cẩu (Crane):** Được sử dụng để di chuyển và nâng các vật liệu nặng và công cụ trong quá trình xây dựng.

6. **Xe trộn bê tông (Concrete Mixer Truck):** Dùng để vận chuyển và trộn bê tông trong quá trình xây dựng các công trình xây dựng.

7. **Máy kéo (Bulldozer):** Sử dụng để di chuyển đất, san bằng mặt đất, và phá hủy cấu trúc cũ trong quá trình xây dựng.

8. **Xe cẩu tự hành (Self-Erecting Crane):** Loại cẩu có khả năng tự lắp đặt mình mà không cần cần cẩu ngoài.

9. **Xe cần cẩu (Crawler Crane):** Một loại cần cẩu có khả năng di chuyển trên bánh xích và được sử dụng trong các công trình khó khăn về địa hình.

Đây chỉ là một số loại phổ biến, còn nhiều loại xe công trình khác như xe nâng, máy khoan, máy đào bỏ, máy kéo… Tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của công việc, các loại xe này sẽ được sử dụng và tích hợp vào quá trình xây dựng và khai thác.