Quy định về việc học nồi hơi như thế nào, vận hành nồi hơi có cần phải đào tạo và cấp chứng chỉ hay không?

Đối với việc vận hành nồi hơi và bình chịu áp lực, bạn xem tại Mục 8.1.3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH như sau:

Quy định về người quản lý, vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực và thợ hàn áp lực

8.1. Người vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ nêu tại Điều 5.1.8 của Quy chuẩn này được quy định như sau:

8.1.3. Cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn về nghiệp vụ:

+ Việc cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề phải do cơ sở có chức năng nêu tại Mục 5.1.8 thực hiện và phải tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước về dạy nghề.

+ Người vận hành chính nồi hơi sản xuất điện- nhiệt phải có bằng nghề, các nồi hơi khác phải có chứng chỉ nghề

+ Người theo dõi phục vụ, không vận hành trực tiếp nồi hơi nêu trong điều 5.2.5 của Quy chuẩn này và người vận hanh bình chịu áp lực tối thiểu phải có chứng nhận huấn luyện an toàn về nghiệp vụ.

Cụ thể tại Mục 5.1.8 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH có quy định thì chỉ được bố trí người từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ (theo quy định tại Điều 8.1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH), được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vào vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực.

Theo đó ngoài việc đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ thì người vận hành nồi hơi và bình chịu áp lực cần có bằng nghề, chứng chỉ nghề tương ứng.

Nắm bắt được nhu cầu của học viên lẻ và khách hàng Doanh nghiệp trường dạy nghề Đại Việt Phát chiêu sinh, khai giảng lớp vận hành nồi hơi tại đơn vị và nhận đào tạo tại Doanh nghiệp theo yêu cầu.

Xin gửi đến Quý HV và Doanh nghiệp chương trình học như sau:

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

KỸ THUẬT VẬN HÀNH NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP

  • Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

  • Tổ chức, quản lý, vận hành, bảo trì nồi hơi công nghiệp
  • Sử dụng nồi hơi đạt hiệu quả, năng suất kỹ thuật thiết bị đồng thời bảo đảm an toàn lao động khi sử dụng các thiết bị áp lực
  • Tóm tắt nội dung môn học

Học phần bao gồm các nội dung chính sau:

  • Vị trí nồi hơi trong sản xuất công nghiệp
  • Cấu tạo và nguyên lý làm việc của nồi hơi và các trang thiết bị phụ trợ
  • Phương pháp vận hành nồi hơi & xử lý sự cố
  • Tổ chức bảo dưỡng & sửa chữa nồi hơi.
  • An toàn lao động khi vận hành
  • Nội dung chi tiết môn học:
Stt Tên Bài Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
1 Tổng quan về nồi hơi công nghiệp 5 5
2 Cấu tạo & nguyên lý hoạt động của nồi hơi công nghiệp 10 10
3 Cấu tạo & nguyên lý hoạt động của các trang thiết bị phụ 5 5
4 Quy trình vận hành nồi hơi công nghiệp 30 5 25
5 Tổ chức bảo trì & sửa chữa nồi hơi 30 10 20
6 An toàn lao động 8 5 3
7 Kiểm tra       2
Tổng cộng 90 40 48 2

 Chi tiết xin liên hệ:

Trụ sở chính: Số 192 Đường ĐX 033, KP1, Phường Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại/Zalo: 0939 802 639 Hậu Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!