Việc học và thi bằng lái xe ô tô các hạng tại Việt Nam đã áp dụng những quy định mới từ năm 2023. Dưới đây là sơ lược những bổ sung thêm về môn học mới, nội dung thi mới học viên tham gia học, thi lấy giấy phép lái xe cần biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!