Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ ra nhiều đăng kiểm viên của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu vi phạm quy định chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7203D tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa Ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 619/KL-TTr về việc việc chấp hành quy định của pháp luậttrong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, từ 29.2 đến 26.4, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra tại 41 Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố; trong đó có Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu có các TTĐK: 7202D, 7203D, 7204S, 7205D; Bình Phước có 9301S, 9302D, 9304D…

Theo KLTT, tại TTĐK 9302D có hiện tượng khách hàng hỗ trợ đăng kiểm viên (ĐKV) trong việc di chuyển xe các loại tại vị trí kiểm tra gầm. Điều này chưa phù hợp quy định tại khoản 8 Điều 7 Thông tư số 16/2021-BGTVT.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9304D tại tỉnh Bình Phước

Tại một số TTĐK, các ĐKV thực tập báo cáo kết quả thực tập theo mẫu Phụ lục 1 Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT mà chưa thực hiện cáo theo mẫu Phụ lục Ia kèm theo Thông tư số 44/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực thi hành từ ngày 15.2.2024).

KLTT chỉ ra đối với thực hiện nội dung đăng kiểm, một số ĐKV thực hiện chưa đúng quy trình kiểm định khi kiểm tra hạng mục đèn (tại công đoạn 1) đối với một số phương tiện.

Về thực hiện chế độ báo cáo; lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kiểm định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các TTĐK 9302D, 9304D, 9303D, 7203S chưa thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm đối với danh sách ô tô hết niên hạn, danh sách ô tô sắp hết niên hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT.

Ngoài ra, TTĐK 7205D chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

Một Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

KLTT chỉ ra nguyên nhân chủ quan của các sai phạm trên là lãnh đạo một số Trung tâm còn thiếu sâu sát, chưa quan tâm đến công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định; ý thức trách nhiệm của một số đăng kiểm viên còn hạn chế. Trách nhiệm đối với các tồn tại trên thuộc về lãnh đạo các TTĐK, phụ trách dây chuyền và đăng kiểm viên để xảy ra các tồn tại.

Từ những tồn tại, thiếu sót trên, Đoàn Thanh tra kiến nghị Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt vi phạm hành chính đối với ĐKV của TTĐK 7202D, 7203D; ĐKV của Trung tâm ĐK 9304D; kiến nghị Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Phước xử phạt vi phạm hành chính đối với ĐKV của Trung tâm ĐK 9301S, 9304D.

Đoàn Thanh tra yêu cầu các ĐKV tự lái xe khi kiểm tra xe (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 7 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT; hướng dẫn ĐKV thực tập báo cáo kết quả thực tập hàng ngày (từ 15.2.2024) theo mẫu Phụ lục Ia Thông tư số 44/2023/TT-BGTVT; các Trung tâm ĐK xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP; thực hiện báo cáo định kỳ danh sách ô tô hết hạn, sắp hết niên hạn sử dụng theo quy định…

Đoàn Thanh tra cũng yêu cầu Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước tiến hành rà soát số lượt ĐKV bị xử phạt trong thời gian 12 tháng liên tục để xử lý các TTĐK có vi phạm (nếu có) theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

Nguồn: Quang Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!