Sử dụng mùn cưa trong lò hơi tầng sôi là một phương pháp phổ biến để tận dụng nguồn năng lượng tái tạo từ sinh khối. Mùn cưa, như một dạng nhiên liệu sinh khối, có nhiều ưu điểm nhưng cũng đi kèm với một số thách thức nhất định khi được sử dụng trong lò hơi tầng sôi.

Đặc điểm của mùn cưa

 1. Nhiệt trị: Nhiệt trị của mùn cưa thường dao động từ 3000 đến 4500 kcal/kg, thấp hơn so với than đá, nhưng vẫn là một nguồn năng lượng khả thi.
 2. Độ ẩm: Mùn cưa thường có độ ẩm cao, khoảng 10-50%, làm giảm hiệu suất đốt cháy. Quá trình sấy trước khi đốt có thể cần thiết để cải thiện hiệu suất.
 3. Hàm lượng tro: Thường thấp, làm giảm chi phí xử lý và các vấn đề liên quan đến tro.
 4. Thành phần hóa học: Chứa ít lưu huỳnh và các chất gây ô nhiễm khác, giúp giảm thiểu phát thải độc hại.

Lợi ích khi sử dụng mùn cưa trong lò hơi tầng sôi

 1. Nguồn nhiên liệu tái tạo: Giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ phát triển bền vững.
 2. Giảm phát thải khí nhà kính: Đốt mùn cưa có thể giúp giảm lượng khí CO2 phát thải so với nhiên liệu hóa thạch.
 3. Tận dụng phế phẩm: Mùn cưa là phế phẩm từ ngành công nghiệp gỗ, sử dụng nó giúp giảm thiểu lượng chất thải.

Thách thức khi sử dụng mùn cưa

 1. Độ ẩm cao: Cần phải sấy khô trước khi đốt để nâng cao hiệu suất đốt cháy.
 2. Vấn đề lưu trữ và vận chuyển: Mùn cưa có khối lượng lớn và dễ cháy, đòi hỏi các biện pháp lưu trữ và vận chuyển an toàn.
 3. Chất lượng nhiên liệu không đồng đều: Đặc điểm của mùn cưa có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn gốc và quy trình chế biến.

Mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng mùn cưa trong lò hơi tầng sôi

Giả sử hiệu suất của lò hơi tầng sôi là 85% và nhiệt trị trung bình của mùn cưa là 4000 kcal/kg, chúng ta có thể ước tính mức tiêu hao nhiên liệu như sau:

 • Nhiệt lượng cần thiết để sản xuất 1 kg hơi nước: Khoảng 540 kcal/kg.

Công thức tính mức tiêu hao nhiên liệu:

Điều này có nghĩa là để sản xuất 1 kg hơi nước, cần khoảng 0.159 kg mùn cưa, giả sử các điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng mùn cưa và điều kiện vận hành thực tế của lò hơi.

Bài viết: Ths. Nguyễn Trọng Thuật