Mức tiêu hao nhiên liệu của lò hơi tầng sôi (fluidized bed boiler) phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm loại nhiên liệu sử dụng, hiệu suất của lò hơi, và các điều kiện vận hành cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây là một số thông tin tổng quát để bạn tham khảo:

  1. Hiệu suất nhiệt của lò hơi: Hiệu suất nhiệt của lò hơi tầng sôi thường cao hơn so với các loại lò hơi truyền thống khác, thường nằm trong khoảng từ 85% đến 90%.
  2. Loại nhiên liệu: Lò hơi tầng sôi có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau như than, biomass (sinh khối), chất thải công nghiệp, và các loại nhiên liệu phi truyền thống khác. Mức tiêu hao nhiên liệu sẽ khác nhau tùy thuộc vào năng lượng nhiệt của từng loại nhiên liệu.
  3. Mức tiêu hao cụ thể:
    • Than: Nếu sử dụng than, mức tiêu hao thường dao động từ 0.2 đến 0.3 kg nhiên liệu cho mỗi kg hơi sản xuất.
    • Biomass: Với sinh khối, mức tiêu hao có thể cao hơn do năng lượng nhiệt của sinh khối thường thấp hơn than. Thường là từ 0.3 đến 0.5 kg nhiên liệu cho mỗi kg hơi sản xuất.
  4. Điều kiện vận hành: Điều kiện vận hành của lò hơi như nhiệt độ, áp suất, và chế độ vận hành cũng ảnh hưởng lớn đến mức tiêu hao nhiên liệu.
  5. Thiết kế và bảo dưỡng: Thiết kế của lò hơi và việc bảo dưỡng định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu suất cao và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Để có con số cụ thể và chính xác hơn, bạn nên tham khảo tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp lò hơi, hoặc thực hiện các phép đo trực tiếp trong quá trình vận hành thực tế của lò hơi.

Bài viết: Ths. Nguyễn Trọng Thuật