Đề thi lý thuyết lái xe nâng hàng

1- Hãy nêu cách tiếp quản xe nâng mới (xe nâng mới tiếp xúc lần đầu) khi trước bạn bắt đầu vận hành. (2 điểm)

2- Hãy trình bày cách vận hành các cần điều khiển trên hệ thống khung nâng. (2 điểm)

3- Trình bày các bước nâng hàng và dở hàng an toàn khi vận hành xe nâng (2 điểm)

4- Khi kiểm tra xe nâng cần kiểm tra những bộ phận và chi tiết nào trên xe trước khi vận hành (2 điểm)

5- Vì sao khi học lái xe nâng hàng, phải học cách vận hành an toàn trong nhà kho nhà xưởng và cách bảo trì bão dưỡng xe nâng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất (2 điểm)

Bài làm:

Câu 01: Cách tiếp quản xe nâng mới (xe nâng mới tiếp xúc lần đầu) trước khi bạn bắt đầu vận hành:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 02: