Câu 01: Anh/Chị hãy kể tên một số loại dụng cụ bảo hộ lao động mà bạn biết. Hãy nêu công dụng của chúng.

Câu 02 : Vì sao xe mới trong thời gian đầu không nên sử dụng quá nhanh?

Câu 03 : Anh/Chị hãy trình bày những điểm cần chú ý khi vận hành trong nhà xưởng. Theo Anh/Chị điểm nào là quạn trọng nhất? Vì Sao?

Câu 04 : Trình bày công dụng các cần điều khiển trên xe nâng hàng.

Câu 05 : Phân biệt sự khác nhau giữa xe nâng động cơ đốt trong và xe nâng động cơ điện.

Câu 06 : Theo bạn, việc vệ sinh xe có quan trọng không? Nếu công ty sẽ giao cho bạn một chiếc xe nâng hàng để bạn làm việc thì bạn nên làm những gì tốt nhất để mạng lại lợi ích cho công ty chúng tôi.

Câu 07 : Công việc chính của một nhân viên lái xe nâng là gì? Bạn đã có kinh nghiệm lái xe nâng bao lâu rồi.

Câu 08 : Khi nhà tuyển dụng yêu cầu bạn phải có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực lái xe nâng trong khi bạn chưa có kinh nghiệm. Vậy bạn phải thuyết phục nhà tuyển dụng như thế nào?

Câu 09 : Lúc phỏng vấn, bạn gặp một chiếc xe nâng dạng đặc biệt về các cần điều khiển theo dạng đặc thù của doanh nghiệp mà bạn chưa gặp bao giờ thì bạn phải làm thế nào?

Câu 10: Bạn biết gì về công ty chúng tôi? Vì sao bạn lại muốn làm việc cho công ty chúng tôi. Bạn biết thông tin tuyển dụng qua kênh nào?

Câu 11 : Hãy trình bày cách tiếp quản xe nâng mới. Hãy nêu một vài lưu ý khi tiếp nhận xe nâng.

Câu 12 : Trước và sau khi vận hành xe nâng cần kiểm tra những chi tiết, bộ phận nào?

Câu 13: Hãy trình bày các thao tác của các cần điều khiển. Vì sao khi thao tác các cần điều khiển phải thao tác một cách chính xác.

Câu 14: Hãy nêu những lưu ý về an toàn khi nâng tải và chất tải.

Câu 15: Tại sao khi học chứng chỉ vận hành xe nâng cần phải học kiểm tra, bảo dưỡng và học an toàn lao động.