BÀI 03: CẤU TRÚC VÀ SỰ ỔN ĐỊNH XE NÂNG

I. Tải trọng và cân bằng.

II. Trọng tâm tải.

III. Khoảng ổn định an toàn.

IV. Trọng tâm tải và bảng sơ đồ

I. Tải trọng và cân bằng.

Để thực hiện việc vận hành an toàn ta cần phải hiểu thêm về cấu tạo xe nâng, nguyên lý cân bằng.

Load: tải (load weight: tải trọng)

Support point: điểm đỡ

Rear tire weight: trọng lượng phía sau lốp

 • Sự cân bằng của xe nâng được thể hiện ở hình trên: khi có tải thì phía sau tạo thế cân bằng còn phía trước bánh xe là gối đỡ.
 • Nếu trọng tâm tải (hàng hoá) càng xa bánh trước thì tải trọng sẽ càng tăng cao.
 • Phải luôn chú ý và chắc chắn về sự cân bằng của tải trọng và sự dịch chuyển của tải trọng ra khỏi sự cân bằng.

II. Trọng tâm tải.

Sự ổn định cân bằng của xe nâng là sự kết hợp vị trí trọng tâm tải và vị trí trọng tâm của xe.

 • Khi không có tải thì chỉ có trọng tâm cân bằng xe nâng.
 • Còn khi có tải thì trọng tâm kết hợp chung giữa tải và xe.
 • Trọng tâm tải sẽ thay đổi tùy thuộc vào góc nghiêng trụ nâng và trụ nâng hàng lên cao bao nhiêu – khi đó trọng tâm tải sẽ thay đổi.

III. Khoảng ổn định an toàn.

Một xe nâng có trọng tâm ổn định thì trọng tâm chung của nó khi hoạt động phải nằm trong vùng sau bánh trước tới tâm của chốt nối bánh sau.

Nếu trọng tâm này bị lệch ra phía trước cầu thì xe nâng sẽ bị lật, nghiêng ngã về phía trước. Nếu trọng tâm bị lệch về phía nào thì xe sẽ ngã về phía đó.

IV. Trọng tâm tải và bảng sơ đồ

Truck weight: trọng lượng xe

Forward/Back Tilt: độ nghiêng trước/sau

 • Tải trọng nâng cho phép có ghi chú ở trong bảng hiệu xe. Trong đó có nêu ra trọng lượng và trọng tâm tải (load center).
 • Đơn vị trọng lượng là kg, trọng tâm tải là hệ mét = millimeters.
 • Trọng lượng trong bảng là tải trọng tối đa cho phép nâng.
 • Theo như trọng tâm tải trong bảng thì tải trọng nâng khi làm việc nên nhỏ hơn tải trọng tối đa trong bảng.
 • Trọng tâm tải có nghĩa là trọng tâm của hàng hóa.
 • Trọng tâm tải được tính từ mặt trước của càng nâng đến giữa trọng tâm của hàng hóa.

Lưu ý:

Nếu trọng lượng hàng hóa vượt quá sơ đồ tải thì khi làm việc bánh sau sẽ bị hổng lên làm mất lái.