Lò hơi tầng sôi (fluidized bed boiler) có nhiều mã hiệu và kiểu dáng khác nhau, phụ thuộc vào các nhà sản xuất và ứng dụng cụ thể. Dưới đây là một số loại lò hơi tầng sôi phổ biến và mã hiệu tương ứng của chúng:

Các loại lò hơi tầng sôi

 1. Lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB – Circulating Fluidized Bed)
  • Đặc điểm: Khả năng đốt cháy nhiên liệu ở nhiệt độ thấp, giảm phát thải NOx và SOx, hiệu suất nhiệt cao.
  • Mã hiệu ví dụ:
   • Babcock & Wilcox: CFB-130, CFB-300
   • Foster Wheeler: CFB-150, CFB-200
   • Alstom: NID® CFB, CFB Boiler
 2. Lò hơi tầng sôi bong bóng (BFB – Bubbling Fluidized Bed)
  • Đặc điểm: Thích hợp cho các loại nhiên liệu có kích thước và độ ẩm khác nhau, chi phí đầu tư và vận hành thấp hơn so với CFB.
  • Mã hiệu ví dụ:
   • ANDRITZ: EcoFluid BFB
   • Valmet: CYMIC
   • Sumitomo SHI FW: BFB-100, BFB-200
 3. Lò hơi tầng sôi phun (FBC – Fluidized Bed Combustion)
  • Đặc điểm: Đốt cháy nhiên liệu với hiệu suất cao, giảm phát thải các chất gây ô nhiễm, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và nhiệt điện.
  • Mã hiệu ví dụ:
   • Thermax: AFBC-75, CFBC-100
   • Thyssenkrupp: FBC Boiler

Một số mã hiệu cụ thể từ các nhà sản xuất

 • Babcock & Wilcox
  • CFB-130: Lò hơi tầng sôi tuần hoàn công suất 130 MW.
  • CFB-300: Lò hơi tầng sôi tuần hoàn công suất 300 MW.
 • Foster Wheeler
  • CFB-150: Lò hơi tầng sôi tuần hoàn công suất 150 MW.
  • CFB-200: Lò hơi tầng sôi tuần hoàn công suất 200 MW.
 • Alstom
  • NID® CFB: Lò hơi tầng sôi tuần hoàn với công nghệ giảm phát thải NOx và SOx.
  • CFB Boiler: Lò hơi tầng sôi tuần hoàn với hiệu suất cao.
 • ANDRITZ
  • EcoFluid BFB: Lò hơi tầng sôi bong bóng với công nghệ tiên tiến.
 • Valmet
  • CYMIC: Lò hơi tầng sôi bong bóng cho các ứng dụng công nghiệp.
 • Sumitomo SHI FW
  • BFB-100: Lò hơi tầng sôi bong bóng công suất 100 MW.
  • BFB-200: Lò hơi tầng sôi bong bóng công suất 200 MW.
 • Thermax
  • AFBC-75: Lò hơi tầng sôi phun công suất 75 MW.
  • CFBC-100: Lò hơi tầng sôi tuần hoàn công suất 100 MW.
 • Thyssenkrupp
  • FBC Boiler: Lò hơi tầng sôi phun với hiệu suất cao.

Kết luận

Mã hiệu của lò hơi tầng sôi phụ thuộc vào nhà sản xuất và các ứng dụng cụ thể. Các loại lò hơi tầng sôi phổ biến bao gồm lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB), lò hơi tầng sôi bong bóng (BFB) và lò hơi tầng sôi phun (FBC). Mỗi loại lò hơi có các mã hiệu khác nhau, thể hiện công suất và các đặc tính kỹ thuật riêng. Khi lựa chọn lò hơi tầng sôi, cần xem xét các yếu tố như loại nhiên liệu, hiệu suất mong muốn và yêu cầu về phát thải để chọn được loại lò phù hợp.

Bài viết: Ths. Nguyễn Trọng Thuật