Kiểm tra thi lý thuyết lái xe ô tô hạng B2 Bình Dương

1. Biên bản chấm thi tiến lùi hình chữ chi

2. Biên bản chấm thi kỹ năng thực hành các hạng B, C

3. Biên bản chấm thi thực hành lái xe trên đường trường

4. Bài kiểm tra: cấu tạo sửa chữa thông thường

5. Bài kiểm tra: kỹ thuật lái xe

6. Bài kiểm tra: văn hóa giao thông

7. Bài kiểm tra: nghiệp vụ vận tải

8. Thanh lý hợp đồng đào tạo lái xe ô tô