Công suất hơi của lò hơi tầng sôi phụ thuộc vào thiết kế, kích thước và ứng dụng của lò. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến công suất hơi và các phạm vi công suất phổ biến của lò hơi tầng sôi:

Yếu tố ảnh hưởng đến công suất hơi

 1. Kích thước và thiết kế lò: Lò hơi lớn hơn và thiết kế tối ưu có thể đạt công suất cao hơn.
 2. Loại nhiên liệu: Nhiên liệu có nhiệt trị cao sẽ giúp lò hơi đạt công suất hơi cao hơn.
 3. Hiệu suất lò hơi: Hiệu suất cao giúp tối ưu hóa quá trình đốt cháy và chuyển hóa năng lượng, dẫn đến công suất hơi cao hơn.
 4. Điều kiện vận hành: Nhiệt độ, áp suất và chất lượng nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến công suất hơi.

Phạm vi công suất phổ biến

 • Lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB – Circulating Fluidized Bed)
  • Công suất nhỏ: 10 – 50 tấn/h
  • Công suất trung bình: 50 – 200 tấn/h
  • Công suất lớn: 200 – 600 tấn/h và hơn nữa, lên đến 1000 tấn/h hoặc hơn trong các ứng dụng đặc biệt.
 • Lò hơi tầng sôi bong bóng (BFB – Bubbling Fluidized Bed)
  • Công suất nhỏ: 5 – 30 tấn/h
  • Công suất trung bình: 30 – 100 tấn/h
  • Công suất lớn: 100 – 300 tấn/h
 • Lò hơi tầng sôi phun (FBC – Fluidized Bed Combustion)
  • Công suất nhỏ: 10 – 50 tấn/h
  • Công suất trung bình: 50 – 150 tấn/h
  • Công suất lớn: 150 – 400 tấn/h

Một số ví dụ cụ thể

 • Babcock & Wilcox
  • CFB Boiler: Công suất từ 50 tấn/h đến hơn 400 tấn/h.
 • Foster Wheeler
  • CFB Boiler: Công suất từ 30 tấn/h đến 600 tấn/h.
 • ANDRITZ
  • EcoFluid BFB: Công suất từ 10 tấn/h đến 200 tấn/h.
 • Valmet
  • CYMIC: Công suất từ 20 tấn/h đến 500 tấn/h.
 • Thermax
  • AFBC Boiler: Công suất từ 10 tấn/h đến 150 tấn/h.
  • CFBC Boiler: Công suất từ 50 tấn/h đến 300 tấn/h.

Kết luận

Công suất hơi của lò hơi tầng sôi có thể dao động rất rộng, từ vài tấn hơi mỗi giờ đến hàng trăm tấn mỗi giờ, tùy thuộc vào thiết kế và ứng dụng cụ thể. Để chọn lò hơi phù hợp, cần xác định rõ nhu cầu công suất, loại nhiên liệu và các điều kiện vận hành cụ thể. Các nhà sản xuất lò hơi thường cung cấp nhiều dòng sản phẩm với các mức công suất khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bài viết: Ths. Nguyễn Trọng Thuật