Contents

Chương 3_Ôn Tập Thi Mô Phỏng Tình Huống Giao Thông học lái xe tại Bình dương

Thầy Thuật_08 567 91 888

Tình huống 44 – Xe con màu trắng chuyển làn cắt ngang đầu xe

Tình huống 45 –  Xe tải chuyển làn cắt ngang xe con phía trước

Tình huống 46 – Xe con vượt lên cắt ngang đầu xe

Tình huống 47 – Nhường đường xe ưu tiên phía sau

Tình huống 48 – Xe chạy sau từ chối khi bạn xin chuyển làn

Tình huống 49 – Chưa ngại vật phía trước, xe tải chuyển làn

Tình huống 50 – Xe tải chuyển sang làn bên trái

Tình huống 51 – Xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc

Tình huống 52 – Xe đậu trên làn đường dừng đỗ khẩn cấp

Tình huống 53 – Xe chạy ngược chiều đang dừng trên làn đường dừng đỗ khẩn cấp

Tình huống 54 – Xe tải nhập làn trên đường cao tốc

Tình huống 55 – Xe tải bị hư trên cao tốc không có làn dừng đỗ khẩn cấp

Tình huống 56 – Xe con xin chuyển làn từ làn khẩn cấp

Tình huống 57 – Chứa ngại vật phía trước trên cao tốc

Tình huống 58 – Làn đường xe chạy gặp chứa ngại vật

Tình huống 59 – Xe tải chuyển làn

Tình huống 60 – Xe 16 chỗ chuyển làn từ làn khẩn cấp

Tình huống 61 – Xe phía trước nhập làn liên tục

Tình huống 62 – Xe đi ngược chiều trên cao tốc

Tình huống 63 – Gia súc qua đường trên cao tốc