CHƯƠNG 1: Giao thông trên đường phố

TÌNH HUỐNG SỐ 1 ĐẾN 29

Tình huống 1: Người đi bộ sang đường khuất sau xe tải

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, bất chợt gặp người đi bộ băng cắt qua đường chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 08 đên giây thứ 10 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư, bất chợt gặp người đi bộ băng cắt qua đường chúng ta cần đạp chân phanh để xe chạy chậm lại, thậm chí cần phải dừng lại một chút đề nhường đường cho người đi bộ băng cắt qua đường. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tình huống 2: Người đi bộ qua đường

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có xe ô tô đang di chuyển, 2 bên đều có xe đỗ lề đường. Xe đang di chuyển đến giao lộ có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, hiện đèn tín hiệu vẫn đang có màu xanh tuy nhiên phát hiện thấy có người đi bộ băng cắt qua đường thì chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 11 đến giây thứ 14 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có xe ô tô đang di chuyển, 2 bên đều có xe đỗ lề đường. Xe đang di chuyển đến giao lộ có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, hiện đèn tín hiệu vẫn đang có màu xanh. Tuy nhiên phát hiện thấy có người đi bộ băng cắt qua đường thì chúng ta cần đạp chân phanh để xe chạy chậm lại, thậm chí cần phải dừng lại một chút đề nhường đường cho người đi bộ băng cắt qua đường. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tình huống 3: Xe phía trước phanh gấp

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ xe phía trước phanh gấp thì chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 11 đến giây thứ 14 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ xe phía trước phanh gấp thì chúng ta cần đạp phanh ngay để giữ khoảng cách an toàn. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tình huống 4: nhường đường xe ô tô màu đen rẻ phải khi giao nhau không có vòng xoay, vòng xuyến, đảo an toàn

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư và trong điều kiện thời tiết có mưa đường trơn trượt, khi qua ngã ba phát hiện thấy xe ở đường khác tiến hành nhập làn trước chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 8 đến giây thứ 11 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư và trong điều kiện thời tiết có mưa đường trơn trượt, khi qua ngã ba phát hiện thấy xe ở đường khác tiến hành nhập làn trước chúng ta cần đạp phanh ngay để giữ khoảng cách an toàn. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

 

Tình huống 5: xe mô tô chuyển làn

Tình huống 6: xe buýt vượt xe ô tô tại làn đường nhường đường cho người đi bộ

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư khi đến khu vực ngã ba phát hiện xe Bus ở hướng đối diện có ý định vượt phải chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 10 đến giây thứ 13 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư khi đến khu vực ngã ba phát hiện xe Bus ở hướng đối diện có ý định vượt phải chúng ta cần đạp phanh ngay để giữ khoảng cách an toàn. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tình huống 7: Xe phía trước dừng đột ngột để tránh người đi bộ

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư khi đến khu vực giao lộ, trước mắt là đèn xanh tuy nhiên đang có người đi bộ băng cắt qua đường chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 10 đến giây thứ 12 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư khi đến khu vực giao lộ, trước mắt là đèn xanh tuy nhiên đang có người đi bộ băng cắt qua đường chúng ta cần đạp phanh ngay để giữ khoảng cách an toàn. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tình huống 8: người đi xe đạp xin nhập vào làn đường rẽ trái

Tình huống 9: xe ô tô con lấn làn vượt qua chướng ngại vật

Tình huống 10: xe ô tô con nhập làn để rẻ trái

Tình huống 11:

Tình huống 12: 

Tình huống 13: 

Tình huống 14: 

Tình huống 15: 

Tình huống 16: 

Tình huống 17: 

Tình huống 18: 

Tình huống 19: 

Tình huống 20:

Tình huống 21:

Tình huống 22:

Tình huống 23:

Tình huống 24:

Tình huống 25:

Tình huống 26:

Tình huống 27:

Tình huống 28:

Tình huống 29: